Bestuur SCS besluit tot VOG om veilig (jeugd)sportklimaat te optimaliseren

RedactieJunioren

Sportclub Susteren is een vereniging met veel (jeugd) waarbij we het als club van groot belang vinden dat we voor onze (jeugd)leden een veilige omgeving bieden om in te sporten. De VOG is een middel om een zo veilig mogelijke sportomgeving te creëren en om seksuele intimidatie en normafwijkend gedrag zo veel als mogelijk te voorkomen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de vrijwilliger, in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de functie als vrijwilliger bij Sportclub Susteren.

Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van die persoon. U krijgt een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Wie moet een VOG inleveren?
Als bestuur van Sportclub Susteren hebben we besloten dat wij alle vrijwilligers, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen of andere kwets bare personen, vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Denk hierbij onder meer aan de teamleiding (trainers, grensrechters en verzorgers), scheidsrechters leden van de Jeugdraad medewerkers van het wedstrijdsecretariaat, kantinepersoneel en bestuursleden.

Hoe vraag ik een VOG aan?
Het aanvragen van een VOG als vrijwilliger is gratis In het voorjaar van 2022 zullen wij jullie, via jullie e-mailadres, aanmelden bij Justis dit betekent dat jullie vervolgens via e-mail een link krijgen toegestuurd met daarin de mogelijkheid om via DigiD een gratis VOG aan te vragen. De screening wordt vervolgens uitgevoerd. Wordt de aanvraag goedgekeurd dan krijg je als vrijwilliger zelf de VOG binnen enkele dagen toegestuurd. Wij verzoeken jullie, zodra jullie de VOG hebben ontvangen, om deze in de kantine/ bestuurskamer in een daarvoor bestemde afgesloten brievenbus te deponeren. De brievenbus is alleen te openen voor de daarvoor bevoegde personen (secretariaat, ledenadministratie) De VOG is dan 3 jaar geldig, daarna krijgt de vrijwilliger weer het verzoek om een nieuwe VOG te overleggen.

Voor alle duidelijkheid: Sportclub Susteren krijgt geen inzage in de inhoud van het Justitieel Documentatie Register van de betreffende vrijwilliger, maar indien de VOG overgelegd wordt dan we ten wij als vereniging dat er geen bezwaar is om de genoemde functie door de betreffende persoon in te laten vullen.

Wat als ik geen VOG inlever?
Uiteraard staat het eenieder vrij om wel of niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van het seizoen 2022-2023 willen wij als Sportclub Susteren het overleggen van een VOG echter verplicht stellen. Dit betekent helaas dat mensen die hieraan niet mee willen werken met ingang van het seizoen 2022 2023 geen vrijwilligersfunctie meer mag bekleden. Als bestuur van Sportclub Susteren waarderen wij al onze vrijwilligers en realiseren wij ook dat wij hiermee onze vrijwilligers iets vragen wat enige inspanning kost. Maar bovenal willen wij als voetbalvereniging een veilige omgeving bieden voor iedereen, en voor minderjarigen in het bijzonder. Daarom hopen wij op een ieders begrip en willen u alvast hartelijk danken voor de medewerking.

Wat doet Sportclub Susteren met mijn VOG?
De papieren VOG registeren wij in onze digitale ledenadministratie; Sportlink. In Sportlink houden wij ook per vrijwilliger bij tot wanneer de VOG geldig is. Hierna vernietigen wij het papieren exemplaar. Mochten jullie vragen hebben of behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek naar aanleiding van dit bericht laat dit ons weten. Informatie over seksuele intimidatie en/of de VOG kunnen jullie vinden op www.nocnsf.nl.


Met sportieve groet,

Bestuur van Sportclub Susteren