Al ten tijde van de eerste wereldoorlog werd er in Susteren in clubverband gevoetbald. De eerste voetbalclub werd in 1918 opgericht, onder de naam Gluck Auf. Die naam had alles te maken met de arbeidersachtergrond van de oprichters. De voetbalvrienden werkten destijds allemaal bij de staatsmijnen. Een eigen veld was er niet. Er werd gespeeld op een weiland dat op zondag beschikbaar was.

In de twintiger jaren van de vorige eeuw kwam er een echt bestuur, werd deelgenomen aan de competitie en werd de naam veranderd in Suestra. De clubkleuren werden zwart/geel. In 1923 werd het eerste kampioenschap gevierd. Enkele jaren later, in 1931 maakt de naam Suestra plaats voor V.V. Susteren, voetbalvereniging Susteren. Hun speelveld lag op de Heide en de club speelde tot 1937. Daarna is niet meer vernomen van de club. De oprichting van een nieuwe voetbalvereniging in 1934 is daar ongetwijfeld de oorzaak van, want in dat jaar zag Victoria het levenslicht. Die naam kon niet lang stand houden want in het seizoen 1935 werd de club ingedeeld bij Victoria uit Buchten. Deze vereniging had de naam al eerder en dus werd in Susteren de naam gewijzigd in RK. Sport Vereniging Susteren (RK SV.S) De clubkleuren werden blauw/wit. De prestaties waren voortreffelijk. In het seizoen 1938/1939 promoveerde de club naar de 2e klasse, de op een na hoogste voetbalklasse die Nederland kende. De oorlogsjaren betekende een paar moeilijke jaren voor de club. Na de oorlog werd de draad opgepakt, alhoewel het voortbestaan regelmatig onzeker was omdat geld en goed materiaal ontbrak. Toch bleef de club bestaan en in de jaren vijftig werd de basis gelegd voor de huidige bloeiende en florerende vereniging.

Na de oorlog was er trouwens enige tijd zelfs sprake van twee clubs. Opnieuw werd namelijk een vereniging met de naam Suestra opgericht die echter in 1951 fuseerde met de Sportvereniging Susteren.

Op de eerste gezamenlijke jaarvergadering in de zomer van 1951 werd N. Storken tot voorzitter gekozen, De naam van de fusieclub werd Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Susteren. De clubkleuren werden een zwarte broek, witte trui met het embleem van het wapen van Susteren. Nauwelijks een jaar later werd de naam VVS nogmaals veranderd in RK. Sportclub Susteren, een naam die tot op heden bestaat. In 1956 word voorzitter N. Storken opgevolgd door J. Douven, die op zijn beurt in het jaar 1966 weer plaats maakte voor Peter Masthoff die liefst 25 jaar de voorzittershamer wist te hanteren. Een prestatie, die hem bij zijn afscheid in 1991 terecht de titel van erevoorzitter opleverde.

De club krijgt in het begin van de jaren zeventig onder de bezielende leiding van Jo Kessels een nieuw sportpark dat op 29 april 1972 wordt geopend. Sportief ging het minder. Susteren was na een verblijf van enkele jaren in de 2e klasse weer terug in de derde klasse. Voor 1976 waren de verwachtingen hoog gespannen en de club slaagde erin om terug te komen in de tweede klasse. De stijgende lijn werd voortgezet en het kampioenschap weer behaald. Voor het eerst in haar bestaan mocht Susteren spelen in de eerste klasse F.

Vanaf het seizoen 1980/1981 ging het snel bergafwaarts. Twee degradaties achter elkaar en Susteren was weer terug in de derde klasse. Vanaf die tijd bleef deze 3e klasse in feite het niveau waarop de hoofdmacht normaliter haar voetbalkunsten ten toon wist te spreiden. Enkele uitstapjes naar de 4e en de 2e klasse daargelaten.

Na 26 prachtige en historische jaren verhuist de vereniging in 1998 naar het huidige schitterende onderkomen aan het Sportpad, dat wederom onder de bezielende leiding van de helaas te vroeg overleden Jo Kessels, maar uiteraard met medewerking van tal van vrijwilligers en sponsoren tot stand kwam. Met recht mag dit sportieve onderkomen van de sportclub een van de mooiste in geheel Limburg genoemd worden. Een sportpark dat ook kenmerkend is voor de ambities en aspiraties die de vereniging kenmerken. Een stabiele en gezonde maar ook gedreven en gezellige amateur voetbalvereniging, die oog heeft voor de realiteit, zorgdraagt voor perfecte randvoorwaarden, waar eenieder zich thuis voelt. Kortom zo hoog mogelijk willen presteren op ieders niveau op een leuke en gezonde manier.

Onder het vakkundige en gedreven voorzitterschap van Wim Fiddelaers die in 1991 Peter Masthoff in die hoedanigheid opvolgde, heeft de vereniging zich in de loop der jaren voortdurend aangepast aan de snel wisselende maatschappelijke omstandigheden.

Wim Fiddelaers, droeg in 2019 na 28 jaar trouwe dienst de voorzittershamer over aan de 28-jarige Kevin Hoffmans. Kevin was met zijn 28 jaar een van de jongste voorzitters in het Limburgse amateurvoetbal.

De kersverse voorzitter was destijds ook nog spits van het eerste elftal en bleef het seizoen als voetballer actief. Kevin heeft inmiddels zijn plek, een stapje terug, gevonden in het 5de elftal van Sportclub Susteren.

Tegenwoordig speelt de hoofdmacht in de 1ste klasse en zijn we een echte regioclub!

SCS speltje