Door middel van dit gedragsreglement is voor iedereen duidelijk wat wel en niet kan. De onderstaande regels zijn van toepassing voor leden, leiders, organisatie, kantinemedewerkers, vrijwilligers en toeschouwers zodra ze het Sportpark betreden.

Wij zijn een vereniging en doen het samen
Als vereniging doen we dingen samen, hebben we elkaar ook nodig. Dus waar mogelijk proberen we elkaar te helpen, we verwachten dat iedereen binnen de vereniging bereid is daar aan bij te dragen.

Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag
Voetbal is een teamsport waarbij plezier centraal staat. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat. En wat betreft onze jeugd laten wij de kinderen hun spel spelen

Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij
Als speler en lid van SC Susteren vertegenwoordig je de club. Laat dit duidelijk naar voren komen, door positief gedrag, positief taalgebruik en een positieve houding.

Omgang met anderen
We hebben respect voor elkaar. Schelden, vloeken, seksueel getinte woorden en discrimineerde opmerkingen worden absoluut niet getolereerd. Wij tonen respect voor de scheidsrechter, de leiding en onze vrijwilligers Accepteer de beslissingen van scheids- en grensrechters. Heb respect voor medespelers, tegenstander en leiding. Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Beslissingen van leiders en trainers worden geaccepteerd, zonder in discussie te gaan (in woord of gebaar). Indien er onenigheden zijn, dan kunnen deze na afloop van de training of wedstrijd besproken worden.

Omgang met andermans eigendommen
We hebben respect voor andermans eigendommen. Indien een persoon schade of vernielingen aanricht aan eigendommen van de vereniging of anderen, zullen de kosten verhaald worden bij de boosdoener(s). Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamer en douche ruimte schoon te worden achtergelaten, dus vegen en zo nodig de trekker door de ruimte(s) halen, dit geldt ook voor uitwedstrijden. Spelers assisteren de leider/trainer bij het verzamelen en opbergen van de gebruikte voetbalmaterialen/faciliteiten. Ga ook op een fatsoenlijke wijze met de accommodatie van de tegenstander om en houd je aan de regels die ter plaatse gelden. Blijf van eigendommen van derden af, richt geen vernielingen of beschadigingen aan en zorg dat kleedlokalen opgeruimd zijn.

Wij tolereren geen geweld
Voetbal is een fysieke sport, maar gewelddadig gedrag hoort daar absoluut niet bij. Slaan, stompen, schoppen, spugen of welke vorm van fysiek geweld naar anderen worden niet getolereerd.

Voetbal is een teamsport
Als speler maak je deel uit van een team! Daarbij hoort verantwoordelijkheid, hulpvaardigheid, nakomen van afspraken en sportiviteit. Laat ook in je gedrag, taalgebruik en houding duidelijk naar voren komen dat je samen als team een prestatie wil leveren. Als er problemen zijn, maken we er melding van. Open communicatie is belangrijk binnen een vereniging. Om te weten wat er speelt binnen de vereniging en waar nodig actie te kunnen ondernemen, is het belangrijk dat zaken worden gemeld.

Sancties
Als vereniging zullen we toezien op het naleven van de gedragsregels en mensen aanspreken op niet gepast gedrag. Bij overtreding van de genoemde gedragsregels is het bestuur van de vereniging bevoegd om passende maatregelen te nemen.