Historisch lage opkomst Algemene Ledenvergadering met bestuurswisselingen en nieuw contributievoorstel

RedactieAlgemeen, Bestuur, Nieuws

Beste leden, op vrijdag 15 april waren 15 leden aanwezig bij de Algemene ledenvergadering van Sportclub Susteren. Een aantal dat we graag hoger hadden gezien. Natuurlijk zou je kunnen concluderen dat er weinig op- of aan te merken is op het gemaakte beleid, maar we zien hier graag meer van jullie terug. Het is namelijk niet alleen een terugblik op het voetbalseizoen, maar we geven ook een statusupdate waar we staan en waar we naartoe willen gaan. Om toch het verhaal nog wat extra cachet te geven, delen we bij deze de belangrijkste punten die zijn besproken.

Het verslag van de vorige vergadering werd zonder vragen vastgesteld en de voorzitter las het jaarverslag op. Het voetbaljaar 2020-2021 was er een van uiterste, waarin we hebben moeten schipperen tussen alle coronaregels. Diegene die het rustig na wil lezen, kan dat doen via deze link.

Financieel
De penningsmeester ging vervolgens in op de financiën van de club. Zoals gezegd had corona grote invloed op zaken als kantine, vrijwilligersvergoedingen en gekregen subsidies. We gaan hier niet in detail in op de exacte bedragen, maar zowel de aanwezige leden als ook de kascontrolecommissie stemden in met het financieel verslag. We konden na het voetbaljaar een dotatie maken voor de voorziening ‘groot onderhoud’ en sloten het jaar af met een kleine winst. Daarbij moet gezegd worden dat we alle leden en sponsoren hebben bedankt voor hun steun in het rare seizoen.

Wisselingen in de organisatie
Hoewel ze met 15 personen waren, werd er luid geapplaudisseerd voor twee aftredende bestuursleden. Leo Hamers nam na 17 jaar afscheid van het bestuur en Jan Ramakers heeft het 22 jaar met veel energie gedaan. Het bestuur dankte de twee heren voor het vele werk dat zij gedurende een lange periode geheel vrijwillig hebben gedaan. Tijdens de seizoensafsluiting en het daarbij huldigen van jubilarissen wordt uitgebreid stilgestaan bij de heren.

Wilbert Smeets is vanuit het bestuur doorgeschoven naar de rol van secretaris (die Leo vervulde). Jan Ramakers blijft achter de schermen betrokken bij de sponsorcommissie en heeft voorgesteld op de ledenadministratie op zich te nemen.

Daarnaast stemde de leden ook in met een nieuw bestuurslid. Henk Houben (bekend als oud-leider van het eerste elftal) komt het bestuur versterken op voetbaltechnisch gebied. We wensen Henk hierin veel succes.

Onderhoud & facilitair
Er is de laatste tijd veel gebeurd op het sportpark. Zo zijn de verwarmingsketels vervangen, hebben we een nieuwe AED aangeschaft en is het hele clubgebouw voorzien van ledverlichting. Binnenkort wordt ook alles opnieuw geschilderd en we zijn aan het kijken naar onze afzuiging. Op de planning staat nog het opnieuw betegelen van de doucheruimtes, het vervangen van sloten en deuren en kijken naar de inventaris die al geruime tijd meegaat. Daarnaast hebben we een sponsor gevonden die de achterkant van de tribune gaat aanpakken. Tegelijkertijd gaan we onze meerjarenbegroting (4 jaar geleden opgesteld voor de komende 20 jaar) actualiseren.

Contributie niet-spelende leden
Apart op de agenda stond een voorstel om de contributie voor niet-spelende leden te verlagen van 100 naar 50 euro. Aanleiding hiervoor is dat in de afgelopen jaren leden zich hebben afgemeld vanwege de hoogte van het bedrag. Op lange termijn hopen we meer leden aan ons te binden, waardoor dit voorstel aan de leden is voorgelegd. Gepaard hiermee verlagen we ook het bedrag van niet-spelende leden die vrijwilliger zijn van 68 naar 50 euro. Zo creëren we tevens een makkelijker hanteerbaar systeem in alle contributiebedragen. Aan alle leden die 100 euro willen blijven betalen, is er een mogelijkheid om zich aan te sluiten als ambassadeur. De leden stemden in met het voorstel.

Vacatures
Een vereniging kan simpelweg niet zonder vrijwilligers. En dus zijn we constant op zoek naar mensen die ons willen helpen. De grootste uitdagingen zijn tijdens de ledenvergadering toegelicht:

  • Vrijwilligers accomodatiebeheer (openen, beheren en sluiten van sportpark/kleedlokalen)
  • Scheidsrechters (zowel tijdens jeugdwedstrijden als tijdens seniorenwedstrijden, we ondersteunen en stimuleren het volgen van een cursus)
  • Scheidsrechter coördinator (Wilbert Smeets heeft dit ruim 10 jaar gedaan, maar kan dit niet meer doen met zijn rol als wedstrijdsecretaris & secretaris)
  • Trainer prestatief 3de elftal
  • Jeugdtrainers

Mocht je interesse hebben in een van bovenstaande posten, meld het dan even via info@scusteren.nl of spreek een van onze bestuursleden aan.

Betrokkenheid
Iets waar we meer tijd en energie in willen steken is het verhogen van de betrokkenheid. Met name de ouders / opa’s & oma’s zien we de laatste jaren steeds minder langs de kant of in de kantine. Daarom gaan we werken aan een plan dat we begin volgend seizoen kunnen uitvoeren.

Daarnaast sturen we maandelijks een nieuwsbrief rond naar alle leden om hen te informeren over allerlei zaken. Vanuit de statistieken kunnen we zien dat die gemiddeld door 50% wordt geopend. Een hoog percentage, maar het kan nog beter. We hopen dan ook dat iedereen deze mail standaard gaat openen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Ontvang je nog geen nieuwsbrief? Dan sta je of met oud e-mailadres in ons systeem of de mail staat in de reclame-box. Je kunt je via deze link aanmelden.

Hogere opkomst in het najaar?
Als we de jaarvergaring in het najaar van 2022 houden, hopen we op een hogere opkomst. Het is een moment in het jaar waar we als club uitgebreid stilstaan bij wat er is gebeurd, waar we staan en waar we mee bezig zijn. Ideeën, opmerkingen en ook kritische vragen horen daarbij.

Ik (Kevin Hoffmans) spreek bij deze het doel uit om minimaal 50 personen op de been te brengen. Van ouders van jeugdleden tot jeugdtrainers en van vrijwilligers tot seniorenleden. Hopelijk zien we jullie in grote getale terug.

Met sportieve groet,

Bestuur Sportclub Susteren