Nuttige ouderavond voor de jeugd met goede inbreng ondanks tegenvallende opkomst

RedactieJunioren, Nieuws

Woensdagavond 13 december werd er in de kantine een ouderavond georganiseerd voor de ouders van de jeugd Sportclub Susteren. In een matig gevulde kantine (45 personen) werd er door Peter Versloot (bestuurslid) en Niels Schonbrodt (hoofd jeugdopleidingen) een presentatie gehouden met als doel: 

 • Over wat allemaal wordt gedaan door de vereniging om het voetbal voor de jeugd mogelijk te maken 
 • Wat er allemaal nodig is om dit mogelijk te maken 
 • Wat u wel en niet kunt verwachten van ons als ereniging (het komt niet vanzelf) en inzet jeugdleiders. 

De ouders werden meegenomen in een inter actieve sessie met als onderwerp “Bij een topwedstrijd denk ik aan?

 • Winnen, dat is waarom je aan een wedstrijd start!  
 • Een scheidsrechter die niet op elke, vermeende foute beslissing aangevallen wordt door iedereen!  
 • Een grensrechter die niet op elke, vermeende foute beslissing aangevallen wordt door iedereen!  
 • Een speler die aandacht besteedt aan het voetballen en respect heeft voor zijn tegenstander  
 • Een trainer die vooral bezig is met het verder ontwikkelen van de spelers en handelt in het belang hiervan!  
 •  Ouders die de spelers (ook de tegenstander) positief benaderen en niet te fanatiek en voetbalinhoudelijk meeleven met de wedstrijd 
 •  Bestuursleden en vrijwilligers die de gestelde gedragsnorm gecommuniceerd hebben en bewaken.   

Er kwamen vanuit de ouders de nodige bruikbare tips en ideeën om deze mee te nemen naar het volgend seizoen en zelfs al zaken om nu over na te gaan denken en deze binnen het bestuur en of jeugdzaken meteen op te gaan pakken. 

Er kwam regelmatig naar voren dat wij op dit moment in een andere tijd leven dan 5 jaar geleden en dat het werven van vrijwilligers, leiders, coördinators in de toekomst alleen maar moeilijker zal worden en hoe hier mee om te gaan. Wij zijn tenslotte een vereniging en geen dienstverleners, wij doen dingen samen en hierbij is iedereen welkom. 

>> De presentatie is hier te bekijken

Enkele punten die naar voren komen tijdens de interactieve discussies: 

 • Ouderavond per doelgroep in plaats van alle jeugd tegelijk, er spelen heel andere zaken bij de jongere t.o.v. de oudere jeugdspelers. 
 • Een intro avond bij de eerste week van de start van het nieuwe seizoen, met leider, spelers en ouders om meteen goede afspraken te maken en elkaar te leren kennen. 
 • Het interculturele karakter van de club beter aanpakken, hierbij kan ook hulp van de gemeente verkregen worden, wellicht dan ook ouders beter te bereiken om werkzaamheden te verrichten voor de club  
 • Andere mogelijkheden voor vervoer naar wedstrijden bijvoorbeeld openbaar vervoer. 
 • Het lastige van het pedagogische deel van het les geven door trainers. Hoe hieraan meer aandacht te geven? 
 • Ouders meer betrokken laten raken door korting op de contributie ? 
 • We zijn een vereniging, dit is heel anders dan bijvoorbeeld een commerciële sportschool en dient ook andere medewerking van de leden en ouders.  
 • Ouders hebben een heel grote invloed op de kinderen door hun eigen gedrag langs de lijn.  
 • Meer aandacht voor jeugd activiteiten, hier kunnen ouders ook een belangrijke rol in spelen. Nu vooral activiteiten gericht op senioren.  
 • Na de winterstop komt een update van schema om door ouders te helpen bij Gerrit. Ieder team komt 1 keer een zaterdagochtend aan de beurt. 
 • Communicatie wordt nogal eens gemist, is het mogelijk dit op papier mee te geven (papieren nieuwsbrief)?   

>> Aanmelden voor de nieuwsbrief gebeurt automatisch als het e-mailadres bekend is binnen Sportlink. Mocht je nog geen nieuwsbrief ontvangen, dan kun je je aanmelden via https://www.scsusteren.nl/nieuwsbrief

Bovenstaande punten zullen in de jeugdraad besproken worden en bekeken hoe hier een vervolg aan te geven. Na afloop werd er nog na gesproken onder het genot van aan drankje.

Al met al een nuttige bijeenkomst. 

De Jeugdraad van de SCS