KNVB-opleidingen. Goed om te weten!

Onze club is uiteraard aangesloten bij de KNVB. Voor alle verenigingen biedt de KNVB opleidingen aan. Hieronder vind je kort informatie over de opleidingen van de KNVB Academie.

Inleiding

De KNVB is wereldwijd toonaangevend op het gebied van opleidingen. Of het nu gaat om betaald of amateurvoetbal, jeugdkader of coaches, scheidsrechters of bestuurders: de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond vervult een voorbeeldfunctie. De voetbalwereld staat echter niet stil.
Om ook in de toekomst de (inter)nationale vragen met doelgerichte programma’s te kunnen blijven beantwoorden, is in 1996 de KNVB Academie opgericht. De Academie is hét erkende instituut voor opleidingen in het voetbal, zowel in Nederland als in het buitenland.

Jeugdopleidingen

De praktijk leert ons: Dat er aan het begeleiden van jeugd op en rond trainingen en wedstrijden een dringende behoefte is bij voetbalverenigingen. De ouders zijn voor deze moeilijke taken vaak degenen die hiervoor gevraagd worden.
Ouders die worden gevraagd om het team van zoon of dochter te trainen of te begeleiden, komen er al snel achter dat het niet meevalt kinderen de grondbeginselen en de daarbij behorende teleurstellingen van de voetbalsport bij te brengen.
Ook als de ouders zelf jaren hebben gevoetbald blijkt het training geven en begeleiden van jeugdige voetballers een vak apart.
Het is echter allemaal te leren en de KNVB Academie helpt daarbij. Er zijn tal van opleidingen die de KNVB aan clubs aanbiedt:

Opleiding Aantaluren
Pupillen Trainer 24 uur
Junioren Trainer 30 uur
Module F – Pupillen Trainer 12 uur
Module E – Pupillen Trainer 12 uur
Module D – Pupillen Trainer 12 uur
Technisch Jeugdcoördinator 12 uur
Jeugdvoetballeider 12 uur
Begeleider G – Voetbal 9 uur

Scheidsrechtersopleidingen

De laatste 20 jaar is er veel veranderd in het voetballen. De basis van het voetballen is al 100 jaar oud: 11 tegen 11 op een veld met bepaalde afmetingen en doelen, en met de 17 spelregels.
Die basis is weinig veranderd. Maar een wedstrijd tegenwoordig ziet er toch heel anders uit dan een wedstrijd van pakweg 20 jaar geleden. Daarnaast treden er veranderingen op in het denken over trainen en coachen van voetballers. De technische staf van de KNVB is van opvatting dat door een moderne benadering van het trainen van de jeugd en van senioren het voetballen verbeterd kan worden.

Praktijkbegeleider van scheidsrechters

Opleiding voor diegenen die interesse hebben in het begeleiden van scheidsrechters veldvoetbal via een persoonlijk gesprek gevolgd door een schriftelijke rapportage. De opleiding gaat uit van een cursus- en ervaringsdeel waarvan de cursisten een logboek bij dienen te houden.

Inhoud van de cursus:

  • Coachen en begeleiden
  • Rapportage
  • Deskundigheidsbevordering / zelfontwikkeling
  • Externe contacten

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur

Toelatingseisen:

  • Gekwalificeerd BOS, SOIII of verenigingsscheidsrechter
  • Minimaal 25 jaar bij aanvang van de opleiding
  • Een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Gemotiveerd en beschikbaar

In geval van twijfel bestaat de mogelijkheid van een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt vastgesteld of de kandidaat de capaciteiten, interesse en mogelijkheden heeft om de opleiding te volgen.