SC Susteren

Sponsorinformatie

Er zijn verschillende mogelijkheden voor bedrijven om met ons samen te werken. Dat kan in de vorm van borden langs de kant, in de kantine of in samenspraak op andere relevante plaatsen. Onze vereniging telt daarnaast ongeveer 500 leden die we op meerdere manieren kunnen bereiken. We kunnen elkaar dus sterk maken door hier gebruik van te maken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Maurice Queis, voorzitter sponsorcommissie, tel. 06-51336974